Invitation: conversation piece

At the Why Monster Studies Now? symposium, artist Liv Bugge presented some of her exciting art projects. Now she invites you, the people of The Monster Network, to participate in a conversation piece on the subjects of telepathy, time, materiality and the environment.

cropped-the-blob_text-middle.jpg

Invitation

Tuesday 19th of December, at 6 pm

Oslo (Place to be announced)

CONVERSATION PIECE

People from the Monster Network are hereby invited to take part in a group conversation with an object and historical entity, a couple of million years old. I am hosting a session, or exercise, where the task is to communicate through material and time, using telepathy as a technique learned from the school of animal communication. The session involves a group meditation, to allow images, sensations and feelings to flow in our bodies in the meeting with the object in conversation, followed by a group discussion. The exercise comes from an interest in the image production of awake and sleeping dreams, meditations and telepathic communication. In a playful way we focus on reading in a broad sense, as well as the collectivity and temporalities of the subconscious, on both a singular and collective level. The session is an exercise in nonlinear ways of relating to historical existences and concepts of time, as well as using the whole body as a image producing apparatus. This conversation is part of a larger artistic research project questioning the normative beliefs concerning our relationship to the environment, by exploring ways in which we use the concepts and narrations of nature to constitute and consolidate our own history writing as well as our governance of resources and bodies.

The conversation will be documented with an audio recording, which will be transcribed and may be used in production of artworks. Information about this development will be given to the participants. The conversation will be in English if any non-Scandinavian speaking people are present.

The session is open for a maximum of 15 people. The participants will receive the sum of 300 NOK each that will cover transporation etc.

Please email to LivBugg@khio.no before December 12th if you would like to participate, with the subject line “conversation piece December”.

Liv Bugge

Research fellow

Academy of Fine Art, Oslo

 In Norwegian:

Invitasjon

19. desember klokken 18:00

Oslo (info om sted følger)

FOSSIL SAMTALE

Jeg søker med dette deltagere fra The Monster Network til en gruppesamtale med en historisk eksistens. Denne samtalen, eller øvelsen, har som hensikt at vi som gruppe kommuniserer på tvers av substans og tid ved hjelp telepati, i denne forbindelse en spesifikk teknikk hentet fra dyrekommunikasjon. Økten innebærer en gruppe meditasjon, der kroppslige bilder, opplevelser og følelser lyttes til i møtet med samtalens omdreiningspunkt, objektet eller vesenet. Meditasjonen etterfølges av en diskursjon. Samtalen arrangerers med opphav i en interesse for den billedprosuksjonen som finner sted i våkne og sovende drømmer, i meditasjoner og telepatisk kommunikasjon. På en leken måte konsentrerer vi oss på lesning i bred forstand, samtidig som vi undersøker underbevissthetens kollektive muligheter og samtidighet (å være flere steder samtidig). Samtalen er en øvelse i ikke-lineære måter å forholde seg til historiske eksistenser og begreper om tid på, så vel som å bruke hele kroppen som et billedproduserende apparat. Denne samtalen er en del av et større kunstnerisk forskningsprosjekt som undersøker normative oppfatninger som nedfeller seg i vårt forhold til omgivelsene, og forsøker å synliggjøre den konseptualisering og de narrasjoner vi har om naturen, som konstituerer og legitimerer vår egen historie skrivning samt vår forvaltning av ressurser og kropper.

Samtalen dokumenteres med et lydopptak som vil bli transkribert og kan brukes i produksjon av kunstverk. Deltagere vil informeres om gangen i dette. Samtalen vil foregå på norsk om ingen ikke-skandinavisk talende er til stede.

Samtalen er åpen for maksimalt 15 deltakere. Disse vil motta 300 kroner hver, som vil dekke reise etc.

Send en epost til LivBugg@khio.no innen 12. desember med overskriften “Conversation Piece December” om du har lyst til å delta.

Hilsen

Liv Bugge

Stipendiat

Kunsthøyskolen i Oslo, avd. Kunstakademiet

Advertisements